Què és MINDFULNESS i quins beneficis t’aporta?

Mindfulnesso (atenció plena) és l’actitud de prestaratenció als esdeveniments de la vida amb acceptació i interés en el que está succeint. Tot això ho fem amb la intenció d’estar oberts a l’experiència i amb amabilitat per a suspendre els judicis.

Read more