Què és MINDFULNESS i quins beneficis t’aporta?

Mindfulnesso atenció plena  és l’actitud de prestaratenció als esdeveniments de la vida amb acceptació i interés en el que está succeint. Tot això ho fem amb la intenció d’estar oberts a l’experiència i amb amabilitat per a suspendre els judicis.  Podriem dir que Mindfulness és el contrari al pilot automàtic. El pilot automàtic és molt útil fins que en fem un ús abussiu. Això té conseqüències: el nostre sistema nerviós está funcionant a plè rendiment i això té un efecte negatiu sobre la nostra salut mental.  La vida és el que passa mentre estem ancorats en el passat i angoixats pel futur. Per això posem l´atenció plena en el moment present. Perquè és allà ón succeeix LA VIDA…  Entre d´altres, la pràctica de Mindfulness[…]

Read more